Cefedro - sprężyny

ISO 9001:2008 Certifed Quality System - Certyfikowany System jakości.

ISO PCA - sprężyny produkcja

Certyfikacja

Uprzejmie informujemy, że w toku audytu przeprowadzonego w dniu 02.08.2014 r. przez audytorów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków stwierdzono zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie produkcji metalowych sprężyn technicznych. Ważność certyfikatu do 1 sierpnia 2017 r.

Polski Rejestr Statków (P.R.S.) to krajowe towarzystwo klasyfikacyjne założone w Warszawie w 1936 roku. Od 1946 roku siedziba mieści się w Gdańsku. W 2001 roku P.R.S. został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. P.R.S. ma charakter instytucji użyteczności publicznej, a wypracowywany zysk jest w całości przeznaczany na rozwój standardów bezpieczeństwa żeglugi.

CEFEDRO LOGO

Polski Rejestr Statków zgodnie z posiadaną akredytacją zajmuje się również certyfikacją systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji, systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz certyfikacją wyrobów.

W roku 2006 PRS został uznany przez Komisję Europejską jako organizacja mogąca dokonywać przeglądów i wydawać certyfikaty bezpieczeństwa dla statków noszących bandery państw UE.

3 czerwca 2011 roku oficjalnie został członkiem IACS.

certyfikat cefedro sprężyny Zobacz certyfikat (PDF)

Tagi: Produkcja sprężyn z certyfikatem sprężyny